İZMİR SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI İÇİN PROVİZYON AÇTIRMA EKRANI

Provizyonu açtırılmak istenen sigortalının

Hizmet Sunucusunun

  • Yanlış veya eksik doğrulama kodu!


Yukarıdaki bilgileri yazılı olan kendimin ve bakmakla yükümlü olduğum eşim ve çocuklarımın sağlık aktivasyon işlemlerinin yapılmasını, Beyanlarımın doğruluğunu, beyanlarımda herhangi bir değişiklik olması halinde durumu derhal yazılı olarak Kuruma bildireceğimi gerçeğe aykırı beyanda bulunmam veya sağlık hak sahipliğinin sona ermesini gerektiren değişiklikleri derhal Kuruma bildirmediğim takdirde tarafıma yersiz olarak yapılan her türlü yardım ve ödemenin karşılığını 5510 sayılı Kanununun 96. maddesine göre ödeyeceğimi ayrıca hakkımda Türk Ceza Kanununun 204 ncü maddesinin birinci fıkrasına göre kovuşturma yapılacağını, kabul beyan ve taahhüt ederim..

(Lütfen taahhütnameyi kabul ediniz!)